– Det er vanskelig å forstå hvorfor man ikke ønsker at arbeiderenes dag skal bli feiret i kommunen vår dersom det ikke ligger politiske motiver til grunn, skriv Grethe Nygaard og Line Vennesland.

Smålig av Høyre

I Setesdølen kan vi lese at Levekårutvalget i Evje og Hornnes med fungerende leder sin dobbeltstemme valgte å ikke bevilge de 4000 kronene til kommunens 1.mai arrangement som administrasjonen hadde foreslått. I vedtaket kan vi lese at dette er basert på reglementet og prinsippielle vurderinger. Hva dette er, vites ikke utfra vedtaket.

Arbeiderenes internasjonale dag har blitt markert hvert år i Evje og Hornnes med en gudstjeneste i Evje kirke, taler ved bautaen og kransnedleggelse, samt at korpset spiller. Dette etterfølges av arrangement på Furuly foreningshus hvor korpset underholder sammen med elever fra kulturskolen.

Deretter er det en pause i programmet før det fortsetter med taler fra fagforeninger, andre partier eller ulike ressurspersoner i bygda, samt en hovedtale fra Arbeiderpartiet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Parallelt med dette arrangeres det leker for barna på utsiden av Furuly. Det har alltid vært et tydelig skille mellom kulturelle innslag og det politiske programmet nettopp slik at man kan velge hva man ønsker å delta på.

Kulturinnslagene er viktige for markeringen av 1.mai og det har derfor vært søkt om midler til dette fra kommunen. Vi har i mange år fått 3000 kroner til arrangementet, noe som har vært med å dekke nettopp kostnadene ved å leie inn viktige og flotte kulturinnslag på selve dagen. Spesielt korpset er viktig for oss fordi de gir både arrangementet ved bautaen og på Furuly det ærverdige preget dagen fortjener.

Arrangementet forøvrig er ikke noe Arbeiderpartiet har tjent penger på, hovedhensikten er å gå i balanse gjennom støtte fra Fagforbundet, LO og kiosksalg. De siste årene har vi også hatt loddsalg for å bidra til balanse i regnskapet grunnet økte utgifter. Den økonomiske støtten fra kommunen har derfor kommet godt med. Siden beløpet har stått stille i mange år har vi søkt om et større beløp i år. Administrasjonen valgte å innstille på 4000 kroner, noe vi syns er flott.

Det som blir problematisk, er når Høyre og Venstre velger å stemme mot støtte til 1.mai-arrangement i kommunen vår av “prinsipielle årsaker” samtidig som de bevilger 4000 kroner slik at Israels venner kan ha informasjonsmøter om Israel. Arbeiderpartiet stemte også for støtte til sistenevnte fordi vi ikke bruker politiske vedtak i form av manglende økonomisk støtte til å markere politisk uenighet med våre meningsmotstandere. Slik det fremstår nå er det altså slik de borgerlige partiene med hederlig unntak av KrF ønsker å drive politikk fremover.

I år valgte kommunens levekårsutvalg å dele ut kulturstipend på Furuly på 1.mai og ordføreren deltok både der og ved kirken. Vi syns det var utrolig flott og tenkte at dette var en ny måte å benytte seg av kulturinnslagene som vises frem på 1.mai hvor flere allerede er samlet. Derfor kom også vendingen i Levekårsutvalget brått på oss.

Det er vanskelig å forstå hvorfor man ikke ønsker at arbeiderenes dag skal bli feiret i kommunen vår dersom det ikke ligger politiske motiver til grunn. Kanskje ønsker man også at korpset og kulturskolen skal ha færre oppdrag. Det vites ikke.

Likevel syns vi at vedtaket fra Høyre og Venstre er svært smålig og viser takter fra land vi helst ikke vil sammenligne oss med.

Grethe Nygaard og Line Kysnes Vennesland,

Artikkelen held fram under annonsen.

Evje og Hornnes Arbeiderparti