– Det kan godt tenkes at flytting av 5.-7. klasse fra Byglandsfjord også blir starten på slutten for Bygland kommune, skriv Janne Nessa i dette lesarinnlegget.

– Starten på slutten for Bygland kommune?

Enda en gang er skolestrukturen oppe til debatt i Bygland kommune og enda en gang er Byglandsfjord skole fremme på forhandlingsbordet. Jeg regner med Bygland kommune har et ønske om å være en attraktiv kommune, slik at utviklingen går oppover og ikke nedover. Det føles ikke veldig attraktivt å bo og flytte til Byglandsfjord når flere og flere tilbud forsvinner.

Nylig legekontoret og nok en gang forslaget om flytting av klasser fra Byglandsfjord skole. Jeg kjenner meg ikke igjen i slagordet kommunen har snekret sammen, «Bygland best å bu i», når vi ser på denne utviklingen.

I sakspapirene til møtet Levekårsutvalget skal ha 15.11, er innstillingen til kommunedirektøren på linje med Telemarksforskning sine forslag. Han trekker frem pedagogiske og psykososiale forhold som de viktigste grunnene til å tilråde flytting av 5.-7. klasse. Når vi vet de økonomiske utfordringene kommunen har, blir dette grunner som ser ut til å rettferdiggjøre innstillingen. Hadde ikke økonomien vært et problem, ville nok heller ikke saken vært oppe til diskusjon.

Artikkelen held fram under annonsen.

Under punktet ‘Brukarmedverknad’ står det at foreldregruppene på oppvekstsentrene fikk delta på en spørreundersøking. Denne ble sendt ut til foreldrene på skolen og ikke barnehagen. Mens undersøkingen pågikk våren 2021 spurte vi om foreldre i barnehagen kunne delta, noe vi ikke fikk lov til. Med tanke på at dette kommer til å ramme våre barn innen få år, er det rart at vi ikke fikk lov til å være med på brukermedvirkningen. Spørreundersøkelsen viser for øvrig at flertallet av foreldrene ønsker at det skal være to 1-7 barneskoler, slik det er i dag.

Det trekkes også frem at miljøene er små på skolene og at det vil styrke klassene ved å slå de sammen. Det blir ikke lagt stor vekt i saksutredningen på at skolemiljøet vil bli enda mer sårbart på Byglandsfjord når de kun har 1.-4. klasse igjen.

Flertallet av politikerne i Bygland kommune lovet, i partiprogram og muntlig, å ikke røre skolestrukturen før valget i 2019. Vi får håpe og tro at de står ved sitt løfte! I Setesdølen 2.11.21 sto overskriften «Starten på slutten for Byglandsfjord skule». Blir innstillingen fra kommunedirektøren fulgt, ser jeg på det som en fare i fremtiden. Det er da fristende å se nedover dalen for å få bedre tilbud og ikke oppover.

Det kan godt tenkes at flytting av 5.-7. klasse også blir starten på slutten for Bygland kommune.

Janne Nessa, Byglandsfjord