Personalsjef i Evje og Hornnes kommune, Dag Haugland, meiner tilsettingsprosessen for ny rådmann i kommunen vart gjort etter alle gjeldande reglar. Foto: Setesdølen/arkiv

- Svak lederartikkel

En lederartikkel er en redaksjonell kommentar der en avis gir uttrykk for sitt syn i en eller flere saker. Saker av aktuell karakter med tema om viktige hendelser eller verdispørsmål.

Den speiler avisas «sjel», skrives gjerne av redaktøren selv og står for avisens egen regning. Den har ofte brodd, men når den ønsker å ramme noen bør leseren kunne forvente bruk av fakta og saklighet.

Torsdag 1. november skriver Setesdølen i sin leder om ansettelse av rådmann:

– Då Frantz. A. Nilsen vart tilsett (som rådmann i Bykle) for eit års tid sidan, skjedde det etter en omfattande og kostbar prosess. Så gjekk han likevel etter kort tid til Evje og Hornnes. Kommunen i sør gjorde tilsettingsprosessen unna i ein fei fordi dei visste at kandidaten hadde blitt grundig sikta og vurdert av Bykle kommune sine hjelparar. Dermed slapp Evje og Hornnes billig, og fekk ein rådmann dei visste kunne fylle oppgåva.

– Fullverdig prosess

I respekt for dyktige søkere, den som blei ansatt og de mange som deltok i utvelgelsesprosessen velges det å kommentere dette.

Evje og Hornnes gjennomførte en fullverdig ansettelsesprosess. Den begynte så smått i april i det øyeblikk daværende rådmann signaliserte oppsigelse. Den sluttet etter vedtak om ansettelse 21. september. Ny rådmann tiltrer 1. januar 2019.

I tillegg til egne dyktige ansatte på området blei bemanningsbyrå benyttet. Det gjøres ofte på toppstillinger i politiske organisasjoner, for å trygge habilitet og integritet. Og selv om vi har gode samarbeidsrelasjoner så bidro ikke Bykle sine hjelparar ved en eneste anledning inn i vår prosess, like lite som vi blir å blande oss inn i deres.

Skinnprosess

Lederen forsøker å få leseren til å tro det hele var en skinnprosess, der kommunen på forhånd hadde bestemt at Nilsen fikk jobben. Det er selvsagt feil. Som alle andre ansettelsesprosesser følges offentlige forvaltningsprinsipper i saksgang, og utpekelse ved hjelp av kvalifikasjonsprinsipper.

Det er offentlig sektor pålagt å gjøre, og vi er dyktige til det. Det gjør ansettelsesprosesser tunge og litt kostnadskrevende, men sikrer kvalitet i både saksgang og utvelgelse til fordel for organisasjonen og i respekt for de mennesker vi har glede av at søker arbeid hos oss.

Det blei med andre ord gjennomført en lang prosess. Antakelig i samme kostnadsramme som i Bykle. Det var et bredt sammensatt og engasjert tilsettingsutvalg. Alle søkere blei sett og vurdert nøye. Flere av dem var med helt til sist i utvelgelsen. Nilsen endte som best kvalifisert, blei tilbudt stillingen og takket ja til den.

Artikkelen held fram under annonsen.

Harselerer

Så er det nesten litt surrealistisk å lese lederen som først harselerer om Evje og Hornnes sin «raske og lite arbeidskrevende» prosess, når de i samme artikkel foreslår at Bykle tar en enda kjappere snarvei. Ved å direkte tilby en allerede ansatt, ny stilling som rådmann. Det kan godt være hun er interessert og kanskje til og med er (blir) best kvalifisert. Men ansettelse i offentlig sektor må følge korrekte forvaltningsmessige prinsipper, i tillegg til hovedtariffavtalens krav om best kvalifisert.

I en så samfunnsviktig stilling som rådmann kan ikke kommuner forsøke å lure seg unna det. Da ender man fort opp som «negativt» lesestoff i en lederartikkel, saklig og med rette.

Dag Haugland

personalsjef

Evje og Hornnes kommune