– Jeg mener at med dette så gir vi området ett løft, og at også bygdefolket får et finere friområde nå enn det vi hadde før dette prosjektet startet, skriv Kjell Rune Heia.

Svar om Prestneset/Tangen

Jeg hadde i utgangspunktet tenkt jeg ikke skulle si noe i anledning innleggene i Setesdølen med tanke på etablering av bobilcamping på Prestneset/Tangen.

Men jeg tenker at det kan være greit å avklare en del ting etter det siste innlegget nå fra Morten Von Hafen-brädel (21.mai), der han tydeligvis har leste foregående innlegg fra Jan Olsen (10.mai) som han skrev som en oppfølger av innlegget han hadde 30. april.

Først så vil jeg innlede med at det er jeg, Kjell Rune Heia, som er den det snakkes om i disse innleggene, slik at det er avklart.

Artikkelen held fram under annonsen.

Jeg ser at det beskrives at nå har vi laget næringsområde av hele Tangen som det blir beskrevet. Morten ”bekrefter” Jan sin påstand om at nå er det fritt fram for meg å drive næring på hele området, og at folk kan parkere som de vil der nede. Dette stemmer overhodet ikke.

Klare anvisninger

Om de hadde giddet å sjekke litt eller bedt om innsyn, så hadde de sett at det er klart merket opp hvordan dette skal organiseres. Det er klare plasser der det skal parkeres, det vil bli skiltet med nummererte plasser og klare anvisninger for avstand mellom biler. I tillegg vil det bli skiltet bobil-innkjøring forbudt utenfor det området som er avsatt.

Jeg forstår også at det blir feil at jeg som næringsdrivende skal kunne utnytte friområdet for å berike meg selv, og kan informere om at de investeringene som er i dette prosjektet nok vil ta en stor del av den avtalte leieperioden å tjene inn igjen.

Løft for området

Jeg er og litt skuffet over at det ikke er noen som faktisk kanskje kunne snakket til meg, og fått forklaring på hva det egentlig er som skjer, og hvorfor. At det har gått fort i svingene i administrasjonen er vel heller noe vi skulle vinkle positivt, jeg sendte inn en søknad der jeg brukte gjeldende reguleringsplan som underlag. Etter at denne ble godkjent, så fikk jeg innspill på dette der folk ønsket å endre på plasseringen foran 4H Gapahuk. Dette var jeg helt enig i, og jeg tok derfor og tegnet opp en alternativ plassering der jeg bruker området under den mye omtalte steinfyllingen, i denne avtalen så jordkler vi denne fyllinga slik at det ikke ser ut som en byggeplass på samme måte som i dag. Dette gir etter min mening ett løft for området.

Konkret bruk

Utkjøring av båter vil ikke være noe problem. Det er satt av en bredde på 15 meter mellom kanal i båthavna og bobiler. Så for å være veldig konkret, denne satsingen vil ”beslaglegge” området foran pumpehuset nede med fjorden med 4 plasser, det vil også plasseres bobiler nord mot Kvålsåna med 5 plasser. Men det vil fortsatt være full tilgang til å kjøre ut og tømme bil og utstyr til båtene på denne siden. De resterende 7 plassene vil bli etablert i vanndam og gjørmediket under steinfyllingen, som blir fylt ut og rigget for bruk til oppstillingsplasser.

Finere friområde

Jeg mener at med dette så gir vi området et løft, og at også bygdefolket får ett finere friområde nå enn det vi hadde før dette prosjektet startet. Så får vi se når sesongen er over om dette skaper konflikter utover at noen er uenige i dette. At bobilturister vil få folk til å flytte fra kommunen tviler jeg på.

Det jeg er temmelig sikker på, er at de som benytter plassen og også andre områder i kommunen vil snakke opp Bygland som en fin plass der man godt kunne tenkt å komme igjen, hvem vet kanskje til og med flytte til.

Tilgang til toalett og dusj

Søppel vil bli ett problem påstås det, det blir satt ut søppeldunker der folk vil kaste søppel. Om ikke dere har sett det, så flyter det allerede søppel der nede. Vi vil nå ha folk som regelmessig har tilsyn og rydder i området, og for eksempel tar seg av søppel. I tillegg så vil jeg jo tro at tilgang på toaletter og dusj vil gagne lokale også, dette vil bli tilgjengelig i sanitær/tømmecontainer som åpner samtidig med bobilcampingen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Og bare for å nevne det, jeg har om ikke de foregående skribentene har sett det, lagt merke til at der er mange som benytter Prestneset/Tangen som fricamp både med bobil og campingvogn de foregående sesongene, så at det nå kommer i mer ordnet form ser ikke jeg som ett problem.

Opparbeider området

Selvsagt er det lov å være uenig i at jeg gjør denne etableringen, men forhold dere til fakta. Jeg kan ikke strø ut bobiler som det passer meg. Faktum er at 7 av disse plassene ikke eksisterer som brukende areal i dag, og dette er område som blir opparbeidet og satt i stand slik at det kan benyttes. Så får vi se når sesongen er over om der er ting vi må korrigere på. Er ganske sikker på at jeg kommer til å gjøre noe feil som kan bli bedre neste år, men det kan jeg ikke gjøre noe med før erfaringene er der.

Vil få til aktivitet

Mulig jeg må sende en ny dispensasjonssøknad basert på erfaringene som kommer, og da ikke bare mine, men bygdefolket sine. For min del er dette prosjektet ingenting annet enn at jeg vil få noe aktivitet i kommunen vår. Men jeg ber de som har innspill og tanker om dette, ta kontakt med meg så er jeg ganske sikker på at dette blir en bra ting. Om folk ser noe de tenker burde gjøres gjennom sesongen, så forsøker vi å få dette til.

Har møtt velvilje

Så til slutt, det er ikke kommunen som har satt i gang denne etableringen, det har jeg klart helt av meg selv. Jeg har i administrasjonen møtt velvilje og faktisk fått respons på at det er godt at det legges opp til en etablering i henhold til gjeldende planer. At det kom opp som en dispensasjonssøknad i kommunestyret, var rett og slett at dersom jeg skulle forandre på dette og klare å åpne uten å måtte etablere nedenfor 4H Gapa-huk, så måtte det på plass fortest mulig.

Prøve og feile

Igjen, dette var innspill fra møtet vi hadde i kommunestyresalen der alle var velkomne til å komme med inn-spill. Så er jeg sikker på at mange nok er uenige, og at noen sikkert ønsker meg dit pepperen gror, men slik vil det alltid være.

Gi meg litt tid til å prøve og feile i år, så tar vi en oppsummering til høsten og ser om der er noe som må forandres.

Mulig jeg da må lage en søknad som kan gå i sirup gjennom administrasjonen, slik det er klare ønsker om i disse innleggene. Jeg vil takke de for at det faktisk går an å få ting til her, uten flere måneder og år med saksbehandling. Er det ikke det vi alle ønsker?

Med hilsen

Artikkelen held fram under annonsen.

Kjell Rune Heia