– Vi verner og beskytter det som betyr noe for oss og som vi er glade i. For mange har Syrtveitfossen denne posisjonen, skriv Peder Johan Pedersen og Rune Sævre i dette innlegget. (Foto: Sigrid Åsen Haugsgjerd)

– Syrtveitsfossen skal ikke ødelegges

Syrtveitfossen i Evje og Hornnes er en av de verdifulle naturskattene i Agder. Den er kjent langt utover regionen som et besøksmål for folk i alle aldre for de naturopplevelsene stedet gir.

I Setesdal er naturbasert reiseliv en viktig næring med omsetning på 551 millioner kroner i 2015 i følge Menons rapport nr 16/ 2016, en verdiskaping som i dag trolig er øket. Det er styrken i fossen med omliggende landskap som gjør stedet til et viktig reiselivsprodukt og besøksmål ellers. Men fossen har egenverdi i seg selv uavhengig av økonomi med det mangfoldige økologiske nettverket som fossen er en sentral del av.

I stor fare

Men denne naturskatten er nå i stor fare ved Agder Energis utbyggingsplaner. Selskapet vil bygge ut Syrtveitfossen, og med det følger omfattende konsekvenser med terrenginngrep og dramatisk struping av vannføringen. Saken skal først konsekvensutredes. Selskapets planer sammenfaller med det angrepet regjeringen nå ved nyttår har varslet mot de 393 vernede vassdragene i landet som alle ble gjenstand for grundige verneprosesser, påbegynt alt i 1973. I dag synes naturen mer og mer å ha blitt en ren innsatsfaktor for utbygging med økonomiske interesser som hovedmotiv og hele verneinstrumentet kan nå være i spill.

Artikkelen held fram under annonsen.

Forutsigbarhet skal tydeligvis ikke gjelde for naturvernet.

Negative konsekvenser

Naturvernforbundet i Agder tror at planene til Agder Energi for utbygging av Syrtveitfossen vil innebære, store negative konsekvenser for naturen og artsmangfoldet og dermed redusere naturopplevelser til tusenvis av mennesker i dag og for framtida. I sin nyttårstale sa Kongen at vi må forvalte naturen så våre etterkommere kan leve gode liv. Da må de ikke overta et rasert Natur-Norge.

Bonanza

Agder Energi nyter som andre vannkraftselskap godt av den elleville strømpris-bonanzaen som vi strømkunder betaler. Selskapet provoserer i følge Fædrelandsvennen når ledelsen kaster et titalls ekstra bonusmillioner etter sine ansatte. Selskapet bør heller foreta andre utredninger enn å legge planer for å ødelegge en av Setesdalens naturperler. Og ikke er det kraftmangel i landet. Eksporten til utlandet var i 2020 rekordhøy med 20 twh !

Ett av våre forslag er det samme som NVE-sjefen annonserte i Dagsrevyen rett før påske i fjor. Kjetil Lund sa da at Norge har et potensial for ny strøm på 13 TWh gjennom ulike tiltak for energieffektivisering. I så måte iverksetter næringslivet i Agder gledelige og imponerende tiltak, som det stadig dukker opp eksempler på, Fædrelandsvennen 31.12. om elektrikerfirmaet Avitells strømsparingssystemer for næringsbygg. I tillegg mener vi at sparing og et kritisk blikk på hva strømmen skal brukes til, er noe vi plikter å følge opp som ledd i den omstillingen vi må gjøre for å stoppe den akselererende natur- og klimakrisa verden har.

– Nyttårstale ble tidsskille

I sin nyttårstale 2001 sa statsminister Jens Stoltenberg at tiden for de store vannkraftutbyggingene i Norge er over. Dette innledet et tidsskille i vassdragsutbyggingen i Norge, har vi trodd. Og Fennefossen nær Evje sentrum ble vedtatt bygget ut (2015) med klare løfter om å spare Syrtveitfossen. Men nå skal altså den konsekvensutredes for utbygging. Det legger et stort ansvar på politikerne, særlig i Evje og Hornnes og Bygland.

Heller oppgradering

Agder Energi bør heller se på sine eksisterende kraftverk og hva en oppgradering av disse kan frembringe av ny kraft. Ellers oppfordres både selskapet og kommunene i Setesdal til å samarbeide om hvordan strømforbruket kan stabiliseres og videre reduseres. I så måte peker fritidsbebyggelsen seg ut som et sted å begynne.

FNs naturpanel pålegger oss å stoppe naturødeleggelsene og tapet av artsmangfold, og den nye rødlista over artsmangfoldet i Norge er deprimerende lesning. Inngrep i og overforbruk av naturen vår er hovedårsaken til at arter forsvinner og blir stadig sjeldnere. Vi verner og beskytter det som betyr noe for oss og som vi er glade i. For mange har Syrtveitfossen denne posisjonen.

Peder Johan Pedersen og Rune Sævre fra Naturvernforbundet i Agder