– Å anklage ”bygda Valle” for ”lite raushet, og interesse for muligheten til å bidra til at sårbare barn og unge får et bedre liv” er således feil, skriv innsendaren.

– Valle kommune gir mulighet for alle

Jo, Valle kommune gir mulighet for alle, Camilla Holm.

Serio Ungdomssenter (av deg benevnt Haraldsplass Serio Ung) fikk tildelt ”mellombels dispensasjon frå arealføremålet”, i tidligere Valle Motell sin bygningsmasse.

”Bygda Valle”, ved politikere i 2019, var altså villige til å gi institusjonen en sjanse i Valle sentrum. Men, som alle andre steder, må man på saklig vis, utnytte sine sjanser. Den muligheten institusjonen fikk, for det er deres plikt å bygge god relasjon til vertskommunen og dens innbyggere, har dessverre feilet gang på gang.

Artikkelen held fram under annonsen.

Å anklage ”bygda Valle” for ”lite raushet, og interesse for muligheten til å bidra til at sårbare barn og unge får et bedre liv” er således feil.

Et avisinnlegg er ikke stedet for å gå i detaljer om dette. Alle berørte parter vet hva jeg har i tankene.

Det går en grense, også i Valle kommune. Serio Ungdomssenter/Haraldsplass Serio Ung sørget selv for at grensen er nådd.

Sissel Åkre, Valle