(Arkivfoto)

– Vi trenger tannlege i bygdene!

Bygland Arbeiderparti tar avstand fra planen om å nedlegge tannklinikken på Bygland. Det er spesielt viktig at barn og ungdom kan ha kortreist vei til tannhelsetjeneste.

For eldre innbyggere vanskeliggjøres også mulighetene for å gå til tannlegen. Med det begrensede kollektivtilbudet som er i Bygland kommune, vil alle da være avhengig av å bli transportert privat eller kjørt med taxi.

Dersom tannhelsetjenesten sentraliseres, er det nødvendig både med skolefri for barna og fri fra arbeid for foreldre en halv eller hel dag. Vi undrer oss på at det er dette som kalles bærekraftig.

Tannhelsetjenesten er allerede langt fra likestilt med andre helsetjenester og dette vil øke skillelinjene ytterligere.

Bygland Arbeiderparti ber derfor fylkeskommunen om å reversere denne planen. Det er viktig å ha et godt desentralisert tannhelsetilbud for alle innbyggere både for planlagt og akutt tannbehandling.

May Britt Stenjor, AP