Gaute Tjensvoll minner om at Fred Olsen har jobba med klimaløysingar i 25 år.

Vindkraftsvar fra Fred. Olsen Renewables

Torhild Austad og Beate Messel Waarøe har gjennom to leserinnlegg i Setesdølen kommentert vindkraftprosjektene i Setesdalen til blant annet Fred. Olsen Renewables.

I det siste innlegget kom en oppfordring om å finne en annen energiløsning som er positiv for klima, miljø og natur og med minst mulig negative konsekvenser. Denne oppfordringen tok Fred. Olsen for 25 år siden. Gjennom de siste 25 årene har selskaper innen Fred. Olsen-systemet stått bak store og langvarige satsinger innenfor bølgekraft, tidevannskraft, fundamenter for offshore vindkraft og flytende vind for å nevne noe. Det som har skjedd de siste årene er at teknologiutviklingen innenfor både sol og vind er i ferd med å løpe fra alle andre teknologier, både fossile og fornybare, både med tanke på kostnad og miljøpåvirkning. Dette betyr at vindkraft og solkraft er de energiressursene som er mest positive for klima, miljø og natur.

80 Søråni-prosjekt

Skal man for eksempel bygge vannkraft i Norge tilsvarende prosjektet vi planlegger i Lauvdalsheia, vil dette kreve 80 fosser tilsvarende Søråni, eller 30 Fennefosser, noe som også vil kreve naturinngrep.

Dette betyr ikke at vi er fornøyde med vindkraft slik det er i dag, men at vi nå fokuserer mer på prosjekter som kan bidra til at vindkraft blir mer bærekraftig. Dette gjør vi blant gjennom å engasjere oss i flere forsknings- og utviklingsprosjekter. Her kan jeg nevne et prosjekt relatert til resirkulering av glassfiber fra småbåter og turbinblader, samt et heisekranprosjekt hvor målet er å redusere arealet som trengs på en turbinstandplass når denne settes opp.

Kystkommunene kan få mest igjen

Vi jobber også med å redusere nabovirkninger som flylys på nye og eksisterende prosjekter. De siste årene har vi også begynt å jobbe med flytende sol, og vi har startet å utvikle egne vindprosjekter offshore. Dette er imidlertid mindre aktuelt for Setesdalen.

Vi ser at stemningen i Norge gjør at grønne satsinger er i ferd med å reise til havs, noe som betyr at det er kystkommunene som vil få mest igjen fra det «grønne skiftet» som faktisk skjer nå, mens innlandskommuner vil kunne få mindre igjen fra disse samfunnsendringene.

Vil gjør prosjektene våre attraktive

Vi har allikevel stor tro på prosjektene våre i Agder. Disse vil bidra til at Agder vil kunne etablere nye og konkurransedyktige arbeidsplasser i fremtidige næringer. For at vi sammen skal lykkes, er vi imidlertid avhengige av at kommuner og land sier JA til prosjektene våre. Derfor jobber vi hardt hver dag for at prosjektene våre skal bli attraktive for innbyggere og kommuner, skånsomme for naturen og viktige for regionen.

Gaute Tjensvoll

Fred. Olsen Renewables