900.000 kr. til Rygnestadtunet

Hovudutval for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkeskommune har omdisponert 900.000 kroner som no skal gå til vidare arbeid med å utvikle Rygnestadtunet i Valle som besøksmål. Midlane skal nyttast til prosjektbeskriving for det vidare arbeidet, og budsjett- og finansieringsplan.

– I Senterpartiet har me løfta fram Rygnestadtunet i hovudutval for kultur, folkehelse og frivillighet, seier Kristin Ljosland som representerer partiet der.

Ho synest det er gledeleg at både Valle kommune, Aust-Agdermuseet, Setesdalsmuseet og Agder fylkeskommune no har gått saman for å sjå på korleis Rygnestadtunet kan utviklast som attraksjon og historieformidlingsarena.