Tilskot til Klatreskogen

Klatreskogen AS i Evje og Hornnes har fått 600.000 kroner i regionale utviklingsmidlar frå Innovasjon Norge.