annonse

”Alle Tiders” på Evje avviklar

Avviklar
Avviklar: -Trist at du no vil avvikle butikken, for heilt sidan eg flytta til dette distriktet har ”Alle Tiders”-butikken vore førstevalget mitt, seier Anette Skogen (t.h.) til Anne Kile bak disken. Anette har både jobba i butikken og vore ein av stamkundane. (Foto: Sigurd Haugsgjerd)

+ -Alt har si tid, og eg gleder meg til å trappe ned og få betre tid med familien, seier Anne Kile (61) på Alle Tiders-butikken i Sentrumsbygget på Evje. Ho har alt avvikla leiketøybutikken i kjellaretasjen og reknar med å ha utsalgsperiode fram til jul og årsskiftet.

Sigurd Haugsgjerd