annonse

Diktbok frå Olav Holen lansert i dag

NY DIKTBOK: Pensjonert lege Olav Holen med si nye diktbok «Røter», som blir lansert i Tvedestrand i dag.

+ Den pensjonerte dokteren i Bykle, Olav Holen lanserer i dag diktboka «Røter». Det skjer i Tvedestrand folkebibliotek fordi teiknaren hans Daniel Rike frå Valle bur i Tvedestrand, og forlaget hans Gaveca held til i Arendal.

Sigurd Haugsgjerd