Endeleg våronn!

Kva tenkjer ho på, den vesle bonden frå Åseral?

Er det gjødselsplanar, pløging og såing? Kanskje er det årets jordbruksforhandlingar som får Ingeborg (1) til å vurdere framtidsutsiktene som bonde i Åseral. Uansett – endeleg er det våronn både på gard og i grend.