annonse

Full driftsstans i Kveasåne

Valle
Valle: Det har vore driftsstans i Kveasåne kraftverk på Flårenden mellom Valle og Hylestad i to veker. (Foto: Ole Birger Lien)

+ Kveasåne kraftverk på Flårenden mellom Valle og Hylestad har hatt full driftsstans i to veker. – Me veit ikkje kva som er problemet. Generatoren tar til å vibrere når ein kjem til eit visst turtal, seier grunneigar og driftsoperatør Jon Hovet.

Ole Birger Lien