Naturreservat: Ljosådalen i Valle fekk status som naturreservat i 2015. Dalføret ligg på vestsida av hovuddalføret i Valle. Reservatet blei oppretta for å bevare eit skog- og heieområde med mykje gammal furuskog, og eit svært viktig kalvingsområde for villrein. Reservatet strekkjer seg frå dalbotnen 430 meter over havet og opp til Slurvenuten, Voienuten og Skammevarden, 1300-1400 moh. Mot nord grenser reservatet til Hisdal naturreservat i Bykle. Fagfolka meiner at området rommar nesten alle skogtypar som finst i indre Agder. Foto: NN

Millionerstatningar i Valle

Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her