Illustrasjon: Nødvarsel

Nasjonal varslingsprøve

I dag blir det test av naudvarsel på mobil og Sivilforsvaret sine varslingsanlegg over heile landet.

Politiet sender ut naudvarsel til alle mobiltelefonar i Noreg, samtidig som Sivilforsvaret testar tyfonane rundt om i landet klokka 12 i dag.

Under varslinga vil mobiltelefonar vibrere og spele av høgt lydsignal. Dei som ikkje ønskjer å motta testen, må setje telefonen i flymodus eller slå telefonen heilt av i god tid før og etter varslingstidspunktet. Telefon på lydlaus, låg lyd, dempa varsling og liknande vil bli overstyrt av varslinga.

Artikkelen held fram under annonsen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppmodar alle som ikkje får varselet om å oppdatere mobilen til den nyaste programvaren.