annonse

Nye 5,1 km av riksveg 9 opna i Bykle

Fest ved Bjørnarå i Bykle onsdag då ein ny riksvegparsell på vel 5 km vart offisielt opna av frå venstre
Fest ved Bjørnarå i Bykle onsdag då ein ny riksvegparsell på vel 5 km vart offisielt opna av frå venstre: Jo og Marianne Breivegen frå hovudentreprenør Hovden Hytteservice AS, styreleiar i Setesdal Regionråd og Bykle-ordførar Jon Rolf Næss som hjelpte kvarandre med snorklyppinga. Lengst til høgre Solvor Kleg-getveit og Sigurd Wiberg frå Statens vegvesen. (Foto: Ole Birger Lien)

+ Det var korpsmusikk og tilløp til nasjonaldagsstemning i Bykle onsdag då endå ein nyutbygd parsell av riksveg 9 vart offisielt opna. Både styreleiaren i regionrådet, Bjørn A. Ropstad og Bykle-ordføraren Jon Rolf Næss var på plass med saksa då musikkorpset i Bykle klemte til med friske tonar.

Ole Birger Lien