annonse

Statsbudsjettet med klarsignal til neste riksveg 9-parsell

Valle
Valle: Neste riksveg 9-parsell ut, Besteland-Helle i Hylestad, er med i Statsbudsjettet for neste år. Det betyr klarsignal for planlegging i vinter og byggjestart til våren. Sluttfinansiering for traseen Bjørnarå-Optestøyl i Bykle, som er i sluttfasen, er også inne. (Foto: Ole Birger Lien)

+ I Statsbudsjettet er oppstartsmidlar til neste riksveg 9-parsell, Besteland-Helle i Hylestad, inne. Det betyr at planlegginga kan ta til i vinter, med tanke på byggjestart til våren. - Enormt viktig, seier styreleiar i Setesdal regionråd, Bjørn A. Ropstad.

Ole Birger Lien