annonse

Storkonsert i Kristiansand domkyrkje opnar årets Dark Season

Bjøro Håland
Bjøro Håland: Dark Season tar til torsdagskvelden med storkonsert i Kristiansand domkyrkje. Der medvirkar mellom andre Bjøro Håland, her lengst til venstre i biletet.

+ Torsdagskvelden går startskotet for årets Dark Season med storkonsert i Kristiansand domkyrkje. Programmet for årets musikalske fest inneheld mange sterke namn.

Ole Birger Lien