annonse

Vegopning i Vegusdal fredag

Ny vegstrekning
Ny vegstrekning: Fredag blir den 6,9 lange fylkesvegstrekninga mellom Hovland og Lislevatn lengst aust i Evje og Hornnes kommune offisielt opna. (Foto: Sigurd Haugsgjerd)

+ Ikkje før er ein ny parsell av riksveg 9 opna i Bykle i dag onsdag, så førebur Statens vegvesen ny vegopning for fylkesveg 42 Hovland-Lislevatn lengst aust i Evje og Hornnes førstkomande fredag. Den offisielle markeringa blir kl. 13.30.

Sigurd Haugsgjerd