Kommunedirektøren ser det som problematisk å dele landbrukseigedomen, prestegarden i Valle i høve jordlova. – Kommunedirektøren er av den oppfatning at deling som søkt, ikkje er i tråd med jordlova, med mindre jordbruksareala hadde blitt seld som tilleggsjord til interesserte nabobruk.

Vil ikkje dele prestegarden i Valle

Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her