– Skal Setesdalsmuseet ha ei meir eller mindre permanent Olav Bjørgum-utstilling trengst det meir plass, skriv avdelingsleiar Leonhard Jansen til styret i Aust-Agder museum og arkiv. Foto: Sigurd Haugsgjerd

Vil utvide Setesdalsmuseet for Olav Bjørgum-utstilling

Torsdag avgjer styret i Aust-Agder museum og arkiv (Aama) om ein skal arbeide fram eit forprosjekt for å utvide Setes-dalsmuseet på Bjugsbakk med 200 kvm. Mykje av nybygget skal brukast til ei permanent Olav Bjørgum-utstilling.

I innstillinga til styremøtet er det forslag om å etablere ei ressursgruppe som skal arbeide fram forprosjektet. I gruppa skal assisterande direktør i Aama, Anna Stella Karlsdottir, sitte saman med kulturleiar i Valle kommune, Torunn Charlotte Nyberg, og avdelingsleiar ved Setesdalsmuseet, Leonhard Jansen. Jansen har i arbeidet med saka sagt frå at museet ynskjer å takke ja til gåva, men viss det skal etablerast fast Olav Bjørgum-utstilling, så må det meir plass til.

Får arven vederlagsfritt

Bakgrunnen for saka er at arvingane etter Olav Bjørgum ynskjer å gje store deler av den kunstnarlege arven vederlagsfritt til Se-tesdalsmuseet. Vilkåret for gåva er at det blir oppretta ei permanent utstilling. Gåva er svært omfattande, det handlar både om trykkplater, raderingar, litografi og ein del av utstyret Olav Bjørgum nytta. Biletkunstnaren døydde 20. november i fjor, 86 år gamal.