annonse

Lesarbrev: Kven skal hauste?

+ Eit utval leia av tidlegare NVE-direktør Sanderud har lev-ert ei innstilling om ”skattlegging av vannkraftverk”. Blir denne følgd opp, vil kraft-kommunar og kraftfylke måtte gi slepp på rundt 3 milliardar kroner av sine inntekter av vasskrafta.