-Senterpartiet vil styrke Heime-vernet med flere soldater og mer øving og trening. Vi mener at Norge trenger et sterkt folkeforsvar som er tilstede i hele landet, skriv Gro-Anita Mykjåland.

–Senterpartiet vil styrke forsvar og beredskap i Sør-Norge

Høyreregjeringen har svekket forsvaret og beredskapen i Agder på sin vakt. Nedbyggingen av Heimevernet i Sør-Norge er et faktum og høyreregjeringen har i tillegg manglet ambisjoner for Forsvaret i sør. Senterpartiet er svært kritiske til raseringen av Heimevernet som høyreregjeringen har gått i bresjen for de siste 8 årene. Senterpartiet vil snu denne utviklingen og bygge opp igjen HV-08 til et solid heimevernsdistrikt, samt starte oppbygging av en kadrebasert Brigade Sør.

I 2017 var det 6200 heimevernsoldater i HV-08, i 2021 er det bare 4200 soldater igjen. Høyreregjeringen har redusert HV-08 med 2000 soldater på fire år. Senterpartiet mener det er uholdbart at Forsvaret har blitt svekket i Sør-Norge. Senterpartiet vil styrke Heimevernet med flere soldater og mer øving og trening. Vi mener at Norge trenger et sterkt folkeforsvar som er tilstede i hele landet.

Senterpartiet vet at den lokale beredskapen er avgjørende når krisen først treffer. Derfor mener vi det er viktig å ha et Heimevern som er nær i hele landet. Høyreregjeringen og Frp har på landsbasis redusert Heimevernet med rundt 5000 soldater, fra 45 000 til 40 000. Senterpartiet vil øke Heimevernet til 50 000 soldater fordi vi mener det vil bedre kunne ivareta beredskapen og tryggheten i hele landet.

I dag har Norge bare en brigade, Brigade Nord, som skal dekke hele landet i fred, krise og krig. Senterpartiet vil styrke Hæren ved å starte oppbygging av en kadrebasert Brigade Sør. Dette stemte høyreregjeringen mot da vi fremmet forslag om det i langtidsplanen til forsvaret i 2020. Senterpartiet mener at en ny brigade vil føre til nødvendig styrking av Hæren i både Nord og Sør-Norge. Med unntak av Heimevernet har ikke Forsvaret i dag permanent tilstedeværelse sør for Bergen og Oslo.

Senterpartiet er opptatt av god beredskap og et solid forsvar i hele landet. Vi er det partiet som har satset mest på forsvar i denne stortingsperioden. Siden 2017 har Senterpartiet hvert år i våre alternative budsjett foreslått omlag 1 milliard kroner mer enn regjeringen til forsvar og i 2021 foreslo vi 1,5 milliarder kroner mer til forsvar enn regjeringen. Høyreregjeringen har på sin side vedtatt en langtidsplan for forsvarssektoren som ligger under forsvarssjefens (FMR) minst ambisiøse alternativ for kommende fireårsperiode, den operative delen av langtidsplanen.

Senterpartiet mener det er på tide å stoppe raseringen av Heimevernet i Sør-Norge og bygge opp igjen HV 08 til et solid heimevernsdistrikt. Vi trenger en ny regjering som har ambisjoner for Forsvaret og som vil sikre god beredskap i hele landet. Og jeg skal jobbe for et mer tilstedeværende forsvar i Agder.

Gro-Anita Mykjåland

1.kandidat

Senterpartiet